POLECANE NIERUCHOMOŚCI

Realizacja inwestycji

Nowoczesne parki handlowe, sklepy wielkoformatowe oraz powierzchnie komercyjne na wynajem

Kontakt:
mieszkaj@pzepr.pl


ADMINISTROWANIE LOKALAMI NA TERENIE POZNANIA


Administracja nieruchomości to bardzo ważny element działalności naszej firmy. Z naszych usług w ramach administracji nieruchomości korzysta bardzo wiele klientów. Dlaczego? Za wybraniem naszej firmy przemawia przede wszystkim wysoka jakość usług przez nas wykonywanych

W ramach administrowania nieruchomościami zajmujemy się bieżącymi czynnościami związanymi z obsługą nieruchomościami. Do zadań administratora należeć będzie między innymi:


kontrola i przeglądy techninczne,
bieżące naprawy i konserwacja,
organizacja zadań Wspólnoty Mieszkaniowej,
nadzorowanie stanu prawnego nieruchomości,
pomoc w pozyskiwaniu informacji oraz udzielanie ich drogą mailową, bądź telefoniczą,
prowadzenie księgowości,
przygotowanie i niegocjowanie umów,
obsługa związana z bankiem i pocztą,
nadzorowanie ubezpieczeń związanych z nieruchomością,
analizowanie windykacji należności od właścicieli lokali;

W celu Państwa wygody zapewniamy dyspozycyjność administratora oraz łatwy kontakt telefoniczny. Zostanie również wyznaczony specjalny dyżur na Państwa nieruchomości, aby ułatwić współpracę.

Nasi administratorzy są życzliwi, otwarci i zmobilizowani do pomocy. Mamy nadzieję, że wspólna praca przyniesie owocne skutki i ułatwi mieszkańcom życie.